کاتالیست کاهنده اکسیدهای نیتروژن (SCR)

اکسیدهای نیتروژن NO و NO2، که در مجموع به آنها NOX گفته می‎شود، از مضرترین ترکیبات موجود در گازهای احتراق موتورهای دیزلی هستند و غلظت‎های بالای این گازها در اتمسفر خطری جدی برای سلامتی و همچنین محیط زیست تلقی می‎شود. هدف از بکارگیری سیستم SCR (Selective Catalytic Reduction)، کاهش میزان این گازهای آلاینده می‎باشد. این سیستم شامل مجموعه‎ای از کاتالیست، سنسوراندازه‎گیری NOX، واحد کنترل کننده الکترونیکی، مخزن محلول آمونیاک (اوره) و انژکتور پاشش محلول آمونیاک می‌باشد.

در این سیستم یک مخزن آمونیاک در نظر گرفته شده است که محلول اوره موجود در آن توسط یک انژکتور به داخل لوله اگزوز پاشش می‎گردد. میزان پاشش محلول آمونیاک توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می‎شود.

در اثر پاشش محلول اوره داخل لوله اگزوز، آمونیاک (NH3) با اکسیدهای نیتروژنی (NOX ) ترکیب شده و واکنش شیمیایی انجام می‎دهد. این واکنش باعث تولید گاز نیتروژن (N2) و بخار آب (H2O) می‎گردد.