مت بدون ورمیکولیت

مت کاتالیست بدون ورمکولیت

مت عایق حرارتی است که به عنوان مهمترین بخش در پروسه کنینگ کاتالیست ازش نام برده میشه تولید کاتالیست به دو حوزه تخصصی کنینک و کوتینگ تبدیل میشه . در حوزه کوتینگ آماده‌سازی هسته کاتالیستی به عنوان مبنای کار لحاظ میشه اما هسته کاتالیستی برای قرار گرفتن در پوسته فلزی احتیاج به یک عایق واسطی دارد که هم کار عایق حرارتی رو انجام دهد و هم ثابت نگه داشتن کاتالیست در محل خود در زمان کارکرد دراز مدت را به عهده بگیرد.

شرکت آداک صنعت پلیمر فعالیت خودش رو برای اولین بار با تولید مت کاتالیست انبساط پذیر آغاز کرد که این در راستای ارتقای تکنولوژی، افزایش توان تولید، افزایش کیفیت، یکنواختی و کاهش ضایعات مت کاتالیست اقدام به طراحی و ساخت دستگاه تولید مت کاتالیست نمود . در حال حاضر شرکت آداک صنعت پلیمر با کمک خط پیوسته اتوماتیک خود قابلیت تولید مت کاتالیست از نوع غیر انبساطی به شکل یکنواخت و پیوسته برای هرگونه نیاز مشتری چه داخلی و چه خارجی را دارد.

ASP Non-Intumescent Mat Specifications:

Suggested Temperature for Best Performance: <1100 °C

LOI< 10%

Tensile Strength> 100 Kpa

Aging Test > 45 Kpa @ 900°C, 1000 Cycles

Gap: 3-6 mm

Comparative Erosion Test <0.2 cm۳

Material Composition:

Ceramic Fiber: >92%

Binder ~ 8%

شرکت آداک صنعت پلیمر دارای گواهینامه استاندارد ISO9001  و IATF16949 را دارد و با این استاندارد تمام محصولات خودش را تولید میکند.

تمامی تجهیزات تخصصی برای ارزیابی مت کاتالیست در شرکت آداک صنعت پلیمر موجود است و در این میان میتوان به دستگاه‌ تست Erosion ، دستگاه تست Aging ، دستگاه تست TMA و سایر دستگاه ها اشاره کرد.