عایق های ترکیبی

در صنایع مختلف اغلب لازم است از عایق‌هایی استفاده شود که ترکیبی ازخواص عایق‌های حرارتی، رطوبتی، برودتی و صوتی را داشته باشد. در صنعت خودرو نیز عایق‌هایی استفاده می‌شود که همزمان ضمن دارا بودن خواص فوق، خاصیت خاموش شوندگی داشته باشد. از این رو برای استفاده از حداکثر خواص انواع عایق‌ها، از آنان به صورت ترکیبی (کامپوزیتی) با طراحی خاص استفاده می‌شود. برای از آن جمله :

گاه به این عایق‌ها … مورد خواص تزیینی نیز اضافه می‌شود که این امر خود نیازمند تمهیدات دیگری است.

جلوگیری از خروج حرارت و انتشار صوت محفظه موتور به داخل اتاق و جلوگیری از نفوذ آب باران به محفظه داخلی خودرو و تخریب عایق¬ها و قطعات از جمله موارد مهم برای طراحی عایق محفظه موتور خودرو است. همچنین امکان ترکیب انواع عایق-ها در قطعات تزیینات داخلی تولید شده نیز وجود دارد. نکات فوق در طراحی اکثر عایق¬ها لحاظ می¬شوند. چرا که کاهش اتلاف انرژی به هرشکلی لازم و مورد نظر است.

در اکثر موارد جلوگیری از نفوذ سیال به عایق حرارتی و تخریب آن، کاهش آلودگی صوتی و جلوگیری از هدر رفت انرژی، برای طراحی یک عایق در نظرگرفته می¬شود. عایق¬های ترکیبی با توجه به محل نصب و خواص مورد نیاز طراحی می شوند. بدیهی است تست‌های ترکیب عملکرد برای این عایق¬ها در نظر گرفته می شوند.

شرکت آداک صنعت پلیمر ضمن طراحی و تولید عایق‌های مذکور، قابلیت طراحی عایق ترکیبی برای کاربردهای گوناگون را داشته و تولید انبوه را در کنار اطمینان از کیفیت مداوم محصول عهده دار است.