عایق صوت

خودروهای سواری، اتوبوس¬های شهری و خودروهای باری سنگین به سبب زمان زیاد حضور سرنشین در آنها، نیازمند ایجاد فضای مطبوع هستند، گاه ممکن است کوچکترین صدا موجب شدیدترین عکس العمل شده یا بلندترین صدا در ذهن آدمی اثر نداشته باشد. اما کوچک بودن فضا، خود عاملی است برای تشدید صداهای هرچند کم و به همین سبب به عنوان نمونه در اتاق خودرو، وجود نویز حتی با شدت کم میتواند اثرات سوء به مراتب بالاتری را نسبت به همان نویز در محیط های بزرگتر ایجاد نماید.

هنگامی که امواج صوتی با سطح ماده برخورد می¬کنند، بخشی از آن منعکس شده، بخشی نفوذ کرده و از آن عبور می‌کند و بقیه توسط خود ماده جذب می شوند. از این رو لازم است همواره هدف از نصب عایق مشخص باشد. همچنین شرایط محیط، زاویه منبع صوت، مواد به کار رفته در محیط و فرکانس صدا و غیره از عوامل تاثیرگذار در طراحی عایق هستند.

به عنوان یک مثال کاربردی، جلوگیری از خروج صدای محفظه موتور و ورود آن به اتاق و همچنین جلوگیری از ورود صدای محیط به اتاق خودرو معمولا سازندگان را ترغیب به استفاده از عایق صوت می‌نماید.

همانگونه که ذکر شد، کاهش نویز در هر محلی نیازمند الزامات خاص آن است. گاه هدف کاهش نویز به واسطه جذب آن است و گاه این امر به واسطه بازتاب صوت صورت می‌پذیرد. از این رو پارامترهای گوناگونی اعم از ضرایب جذب صوت و ضرایب کاهش صوت تعریف و ارزیابی می‌گردند. بدیهی است که طراحی عایق صوت بر اساس کاربرد مورد نیاز آن صورت می‌پذیرد و در این زمینه مواد متفاوت با طراحی ظاهری متفاوتی تعریف می‌گردند که این امر نیازمند دانش بالایی در این حوزه است.

ممکن است الزامات مورد نیاز یک عایق، فراتر از صرفاً مبحث صوت بوده و متناسب با محیط قرارگیری عایق، نیازمند مقاومت حرارتی، رطوبتی و برودتی خاص باشد که در این زمینه نیز طراحی خاص مواد و یا استفاده از عایق‌های ترکیبی توصیه می‌شود. از پارامترهای دیگر تاثیرگذار محیط، می‌توان به محدودیت فضا جهت قرارگیری عایق، نحوه اتصال آن، پوشش‌های خاص مورد نیاز، قرار گیری در معرض مواد شیمیایی خاص، عمر تعریف شده عایق، قابلیت فرم‌پذیری آن و غیره اشاره کرد.

شرکت آداک صنعت پلیمر با توجه به دانش موجود طراحی و دست‌یابی به انواع مواد داخلی و خارجی، این قابلیت را دارد که متناسب با الزامات مورد نیاز، عایق خاص هر محیطی را تهیه و به مشتریان محترم ارائه نماید. از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: