عایق رطوبت

زنگ زدگی فلزات در خطوط لوله‌کشی، نفوذ سیال و آب به قطعات و درزها، خروج روغن و سیالات از مخازن، وجود کولر و رطوبت ناشی از آن در محیط‌هایی نظیر خودرو و سایر کاربردها، صنعت را ملزم به استفاده از عایق¬های رطوبتی و ضد آب می¬کند. نوع عایق رطوبتی وابسته به محل نصب آن است،گاهی لازم است مانع نفوذ و یا گسترش سیال باشد و گاهی جاذب آن.

در بدنه خودرو، محفظه موتور و قطعات آب‌بند خودرو و خطوط انتقال سیال اغلب پیشنهاد می¬شود از هر دو لایه عایق جاذب و مانع استفاده شود.

شرکت آداک صنعت پلیمر با توجه به آنکه استفاده از عایق‌های رطوبت جز در کاربردهای خاص اغلب در کنار خواص دیگری نظیر عایق صوت و عایق حرارت تعریف می‌گردد، جهت تامین نیاز مشتریان، از جنس‌هایی با خواص عایق ترکیبی و یا طراحی عایق‌های کامپوزیتی (ترکیبی) استفاده می‌کند.