عایق حرارتی

قبل از هر چیز مهم‌ترین مشخصه عایق کاری حرارتی جلوگیری از اتلاف انرژی و انتقال آن به محیط دیگر است. ممانعت از خروج انرژی تامین شده و جلوگیری از انتقال حرارت همواره مورد توجه بوده است. در این میان می‌توان به اهداف تعیین شده توسط مقررات جدید در سراسر جهان اشاره کرد که مواردی اعم از جلوگیری از ورود هوای گرم محفظه موتور به اتاق خودرو، پیشگیری از آسیب به قطعات مجاور بر اثر حرارت، ممانعت از هدر رفت هوای بخاری و یا کولر خودرو، کاهش ورود گرمای خورشید و یا هوای سرد زمستان به داخل اتاق خودرو، افزایش راندمان قطعات موتوری به واسطه حفظ انرژی و دست‌یابی به دمای کاری خاص و در نهایت حقظ شرایط مطلوب به واسطه افزایش کیفیت را در بر می‌گیرد.

جهت ارزیابی عملکرد یک عایق حرارتی در هر محیط، پارامترهایی اعم از حداکثر تحمل حرارتی عایق، ضریب انتقال حرارت و قابلیت اشتعال‌پذیری آن ارزیابی می‌شود. حداکثر تحمل حرارتی یک عایق از این منظر حائز اهمیت است که با قرارگیری در معرض محیط گرم، آسیب ندیده و از عمر آن کاسته نشود و بتواند عملکرد خود را در دراز مدت حفظ نماید. ضریب انتقال حرارت عایق نیز تعیین کننده مقدار انرژی منتقل شده به واسطه سطح محصور توسط عایق است که به نحوی دما در سمت دیگر عایق را تعیین می‌کند. قابلیت اشتعال پذیری نیز از مهمترین پارامترهای یک عایق حرارتی است که می‌تواند ریسک انتقال شعله در صورت آتش گرفتن آن را به حداقل ممکن کاهش دهد.

در این میان پارامترهایی اعم از کشش و افزایش طول عایق (تاثیرگذار بر عملکرد و فرم پذیری عایق)، مقدار جرم از دست رفته ناشی از حرارت دهی، مقاومت در برابر عوامل شیمیایی و خوردگی و مقدار جمع شوندگی عایق پس از قرارگیری در معرض حرارت نیز از پارامترهای حائز اهمیت یک عایق حرارتی هستند.

شرکت آداک صنعت پلیمر با آگاهی از دانش روز دنیا در حوزه عایق‌های حرارتی، قابلیت طراحی و تولید انواع عایق‌های حرارتی شامل موارد زیر را دارد

همچنین تیم مهندسی شرکت آداک صنعت پلیمر با سابقه‌ی ۷ ساله در طراحی و تولید عایق، مفتخر به داشتن یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های مربوطه در حوزه عایق است که قابلیت انجام انواع تست‌های حرارتی تا ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد، تست‌های پیرسازی، انبساط و انقباض حرارتی، تست‌های فرسایش و خوردگی، تست‌های اشتعال‌پذیری و همچنین تست‌های مکانیکی مرتبط را دارد.