دسته سیم

شاید در نگاه اول دسته سیم یک محصول بسیار ساده و ابتدایی به نظر برسد، اما طراحی و ساخت دسته سیم های تخصصی خودرو دارای پیچیدگی ها و ملاحظات الکترونیکی بسیاری است. برای مثال برای اتصال الکترونیکی دو نقطه در یک مدار خودرویی ملاحظاتی همچون طول اتصال، محل عبور سیم ها، میزان شدت جریان عبوری در شزرایط مختلف و… بر روی نوع سیم، نوع سرسیم، نوع کانکتور و نوع عایق های مورد استفاده در دسته سیم تاثیرگذار می باشند. ساخت دسته سیم ها به صورت دو روش نیمه خودکار و خودکار انجام می شود، که رایج ترین روش ساخت نیمه خودکار است.