انواع واشر

طراحی و تولید انواع واشر از جنس کاغذ سرامیکی