انواع عایق ها

در ابتدایی ترین شکل آن، بهره وری انرژی مربوط به عایق بندی بهتر، برای کاهش تلفات گرمایشی (یا سرمایش)در منازل مسکونی، انبارها، ساختمانهای اداری، پایانه های فرودگاه، مراکز خرید، حتی مراکز داده است. اما این تازه شروع کار است. در صنعت، اتوماسیون و ابزارهای دیجیتال میتوانند فرآیندها، بهره وری، عملکرد و مصرف انرژی را که برای تحویل ماشین آلات یا تراشه های نیمه رسانا یا حتی یک بسته شیر ساده انجام می شود، بهینه کنند. جلوگیری از هدر رفت انرژی در کوره ها، بویلرها و دیگ های بخار، فرآیندهای گرمازا، خطوط انتقال مواد، آب بندی قالب ها و افزایش عمر قطعات نیز کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی میکنند. به نحوه حفاظت از مواد بازدهی و طول عمر عایق مستقیما عایق در برابر رطوبت، صدمات مکانیکی و شیمیایی وابسته کاغذهای سرامیکی و کاربردهای آن است. بنابراین نوع پرداخت نهایی عایق مهم و از طرفی هزینه نهایی و زیباسازی نیز در انتخاب نهایی مؤثر می باشند. مثال خوردگی تجهیزات و خطوط انتقال درک درستی از اهمیت مصرف عایق ها را برای ما روشن می کند. در اثر خورده شدن لوله و تجهیزات در طی یک مدت مشــخص، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری به هدر می رود. در ساخت یک کارخانه یا احداث یک خط لوله، هزینه مواد و تجهیزات، هزینه نیروی انسانی و هزینه ماشین آلات در کنار وقت صرف شده برای اجرای پروژه، هزینه های اصلی می باشند. با خورده شدن لوله و تجهیزات، علاوه بر لزوم هزینه مجدد به اضافه تورم احتمالی، باید هزینه بسیار زیادی نیز صرف مدت زمان بازکردن تجهیزات یا درآوردن لوله از زیرخاک کنیم. حال اگر در اثر خوردگی، عمر تجهیزات پروژه از مدت زمان بازگشت سرمایه کمتر باشد، سرمایه گذاری بدون سودی انجام شده است. به صورت معمول هر سرمایه گذار به غیر از دولت ها، هدفش رسیدن به سود مناسب، به میزان حداقل بیش از بهره بانکی و به صورت مستمر و پایدار می باشد. بنابراین برای بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد که بر روی چه طرحی سرمایه گذاری میکند و بازگشت سرمایه او چگونه است. در این حالت طراح در مرحله مطالعات طرح و توجیه اقتصادی باید به تاثیر خوردگی در آینده طرح دقت نموده و برآورد مشخصی از میزان هزینه اولیه و عملیاتی، مواد مصرفی و تجهیزات حفاظت از خوردگی داشته باشد. جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی موجب صرفه جوئی در انرژی و پول می گردد و از طرفی زمینه های ایمنی و آسایش را فراهم می سازد. عایقکاری سطوح داغ یکی از ساده ترین و مقرون به صرفه ترین روش های افزایش بازدهی انرژی است. درجه حرارت سطح لوله ها می تواند بسیار متغیر باشد، ولی بطور تقریب مدت زمان برگشت سرمایه عایق کاری حرارتی لوله ها، کمتر از یک سال است. از طریق ارتقاءکارآیی انرژی امکان کاهش اندازه و ظرفیت تجهیزات حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع میسر بوده و بدین ترتیب حجم سرمایه گذاری برای خرید آنها نیز کاهش می یابد. از دیگر مزایای عایقکاری میتوان به کنترل مطلوب تر دمای فرآیندها اشاره نمود.