آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه ضخامت سنج

ضخامت سنج به‌طور خاص برای اندازه‌گیری ضخامت انواع قطعات تحت فشار تعریف شده طراحی شده است.

طراحی دستگاه بر اساس نمونه‌های مشابه خارجی بوده است.

دستگاه تست فرسایش

اندازی‌گیری فرسایش ماده در شرایط شبیه‌سازی شده جریان باد و فشار ۶ بار

دستگاه TMA

این دستگاه به منظور تست ترمومکانیکال انواع عایق بالاخص مت برای اولین بار در ایران ساخته شده است.

روش کار دستگاه اندازه‌گیری تغییرات ضخامت در دماهای مختلف تحت یک فشار ثابت است.

دستگاه تست سرعت احتراق

بررسی سرعت احتراق مواد در جهت افقی و عمودی

دستگاه تست انتقال حرارت

دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی براساس استاندارد FIAT50570 
اعمال حرارت از ۶۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد و اندازه گیری دما در طرف دیگر ماده با استفاده از ابزار مخصوص با هدف بررسی عملکرد عایق در دماهای مختلف از کاربردهای دستگاه است.

دستگاه تست کشش ( Universal )

دستگاه کشش برای انجام تست‌های فشار، کشش و خمشی مواد مختلف خریداری شده است.

کلیه ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگاهی کالیبره شده است و دارای تاییدیه واحد متد ساپکو